Latest stories

Okázalá liščí pomsta

Jedna z mých nejoblíbenějších pasáží se týká pomsty. Není to ale ledajaká nuzácká odpověď – oko za oko, zub za zub, ale spíše, ty po mne kamenem, já po tobě atomovou zbraní! Kreativnímu využití volně pobíhajících lišek se však nevyrovná nic, co jsem doposud v Bibli objevil. Pro lepší srozumitelnost...

Dobrá žena je poslušná

Jednoduchá pravidla s logickým vysvětlením.

Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.

Živé a oddané dědictví

Co všechno můžete zdědit a jak se chovat k lidem z národů okolních? I na toto odpověď hledejte v Bibli. Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás; z nich si budete kupovat otroka a otrokyni. Také si je můžete koupit z dětí přistěhovalců, kteří u vás pobývají jako hosté, a z...

Nečistá bude žena každá

Žít podle Bible a být ženou je objektivně náročná situace. Pokud zrovna přišel menses, je to v podstatě synonymum pro nějakou zvláštní formu dýmějového moru. Naštěstí to většinou nemusí být smrtelné, lze se jednoduše vyléčit, přesto, že infekční je tato časově omezená nákaza naprosto stejně –...

Nech toho nebo tě zabiju!

Pusť to pivo nebo tě zabiju. / Drž hubu nebo ti ji urazím. / Šáhni na mne tou rukou a přijdeš o ni. / Ještě jedno slovo a končíš. Každodenním kolorytem nespočtu lidských existencí v České republice jsou naprosto bez váhání využité výhružné impertinence! Tento fakt jsem si zcela bezpečně potvrdil ve...

Bezvěrci, neznabozi, ateisté a heretici!

Začněme od konce. Nikoli však od konce knihy, kterou zde plánuji hojně citovat, ale od konce života. Samotná smrt a její stálá přítomnost a blízkost může být pro někoho dostatečný důvod k akutní úzkosti, ale také k život provázejícímu strachu. Nemusíme se samozřejmě bavit o historii, protože v...