O co tady jde & Kontakt

Tento blog by měl fungovat jako zdroj k diskusi o křesťanských hodnotách.

V rámci studia různých překladů Bible narážím na pasáže, jež se rozhodně vylučují s mými hodnotami a troufám si říci, že i s hodnotami západní civilizace ve 21. století. Tento fakt není sám o sobě ani zdánlivě šokující, ale v době, kdy se stalé zneužívají citace z archaických náboženských textů jako patetické argumenty zacílené na primární emoce, je třeba citovat delší odstavce a relativizovat kontext a důležitost těchto slov a to právě ve spojení s jakýmikoli současnými hodnotami.

Nesnažím se vyvracet křesťanské hodnoty, floskuli dnešní doby, jejíž význam rozhodně není prázdný, ale nadužíváním se vyprazdňuje. Rozhodně mi ale jde o narušení propojení tohoto sousloví, ať už znamená cokoli, s tzv. Knihou knih – Písmem svatým.

Své poznatky se snažím významově a obsahově porovnávat s dalšími náboženskými texty a knihami, zejména Tórou a Koránem.

Příjemný duchovní zážitek přeje – Krištůfek Robin.

——————————

Podněty, připomínky, stížnosti.