Dobrá žena je poslušná

Jednoduchá pravidla s logickým vysvětlením.

    1. T I M O T E O V I  2 : 1 1 – 1 3    

Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.