Nečistá bude žena každá

Žít podle Bible a být ženou je objektivně náročná situace. Pokud zrovna přišel menses, je to v podstatě synonymum pro nějakou zvláštní formu dýmějového moru. Naštěstí to většinou nemusí být smrtelné, lze se jednoduše vyléčit, přesto, že infekční je tato časově omezená nákaza naprosto stejně – nepředbíhejme však a podívejme se na dobový příklad:
Představte si, že žijete na malé vesnici, o velikosti, řekněmě 500 obyvatel. Zhruba 250 z toho budou ženy, které – odpusť jim panebože – menstruují. Co to ale znamená pro lokálního kněze? Zhruba 6000 živých holoubat ročně! Proč? Dočtěte do konce.

 

 L E V I T I C U S  1 5 : 1 9 – 3 0    

Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvavý výtok, bude v období svého krvácení nečistá sedm dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera. Všechno, na čem by ležela v období svého krvácení, bude nečisté, a všechno, na čem by seděla, bude nečisté. Každý, kdo by se dotkl jejího lůžka, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Každý, kdo by se dotkl jakéhokoli předmětu, na kterém seděla, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera.

Jestliže se dotkne něčeho, co bylo na lůžku či na předmětu, na němž seděla, bude nečistý až do večera. Jestliže s ní bude muž obcovat a ulpí na něm její krvácení, bude nečistý sedm dní a každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté.
Když má žena dlouhotrvající krvotok mimo období svého krvácení nebo když výtok trvá déle než obvyklé krvácení, bude trvat její nečistota po všechny dny výtoku. Bude nečistá jako v období svého krvácení.

Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko v období jejího krvácení. Každý předmět, na němž by seděla, bude nečistý jako při nečistotě jejího krvácení.
Každý, kdo by se jich dotkl, bude nečistý; vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera.

Jestliže bude očištěna od svého výtoku, odpočítá si sedm dní a potom bude čistá.
Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do stanu setkávání.
Kněz připraví jedno v oběť za hřích a druhé v oběť zápalnou. Tak za ni kněz vykoná pro nečistotu jejího výtoku smírčí obřady před Hospodinem.